วันที่ 1 กันยายน 2564 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 61 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •   2021-09-01 15:39:24    192     12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 61 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  • bytes