วันที่ 16 สิงหาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  •   2021-08-16 16:21:52    168     1

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


  • bytes