วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565


    พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565

   

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอมรรัตน์  อินทร์มั่น  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2565 โดยมี นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการ ผู้พิพากษา อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนส่วนราชการต่างๆ รวมทั้ง อาสาสมัครฝนหลวงและประชาชนทั่วไป ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งฝนหลวงในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565