วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 คณะนักธุรกิจจากหอการค้า จังหวัด Casanare ประเทศโคลอมเบีย เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ


    คณะนักธุรกิจจากหอการค้า จังหวัด Casanare ประเทศโคลอมเบีย เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

   

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอมรรัตน์  อินทร์มั่น  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมด้วย นายพัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวรื่นฤดี แก้วชื่นชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมต้อนรับคณะนักธุรกิจจากหอการค้า จังหวัด Casanare ประเทศโคลอมเบีย นำโดยนายเฆซูส ออร์ลันโด้ ริโอส CEO บริษัท Cosechar Sas เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานฟังการบรรยายของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และมีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในด้านอุตสาหกรรมเกษตร ธุรกิจ การค้า และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมข้าวไทย ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสที่ดีในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างไทยและโคลอมเบีย โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการเยี่ยมชม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยระหว่างเยี่ยมชมฝ่ายโคลอมเบียมีความสนใจ ซักถาม และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการด้านข้าว รวมถึงลงพื้นที่ในแปลงทดลองปลูกข้าวภายในสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ