วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครเยาวชนเกษตรเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566
  •   2022-11-04 10:00:21    30     9

รับสมัครวันนี้จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565


  • bytes