วันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2565 ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ ปี 2566


    ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ ปี 2566

   

นางสาวอมรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ ปี 2566 และวางแผนการดำเนินวานด้านเกษตรอัจฉริยะปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2565 ร่วมกับนักวิชาการเกษตรจากศูนย์วิจัยข้าว 13 ศูนย์ทั่วประเทศ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ