วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


    ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

   

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางรัตติกาล อินทมา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวปรมาภรณ์ เนตรสว่าง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี