วันที่ 26 เมษายน 2565 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี


    สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

   

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และคณะทำงาน ดำเนินการจัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด โดยมี นายปราโมทย์ โพธิ์เงิน ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนจากหน่วยงานภาคี ร่วมประชุม ได้แก่เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี  และประธานกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผน กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน ชี้แจงกิจกรรมที่จะดำเนินการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี