วันที่ 1 เมษายน 2565 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมจัดนิทรรศการการ วันครบรอบวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 130 ปี


    สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมจัดนิทรรศการการ วันครบรอบวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 130 ปี

   

วันที่ 1 เมษายน 2565 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายพัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายพิทวัส วิชัยดิษฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมจัดนิทรรศการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 130 ปี ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว และนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว ร่วมต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าเป็นประธานในพิธี