วันที่ 5 เมษายน 2565 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2563
  •   2022-04-05 13:38:29    239     36

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2563


  • bytes