วันที่ 10 มีนาคม 2565 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 61 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •   2022-03-10 15:43:18    124     21

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 61 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  • bytes