วันที่ 3 มีนาคม 2565 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว
  •   2022-03-03 12:57:25    85     10

ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว


  • bytes