ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คณะะนักเรียนและครู โรงเรียนศุภลักษณ์เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

คณะะนักเรียนและครู โรงเรียนศุภลักษณ์เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2022-11-25 15:27:38

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมให้บริการประชาชน โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนด่านช้างวิทยา ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ให้บริการประชาชน โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนด่านช้างวิทยา ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2022-11-24 13:25:26

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 23 -24 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Greenhouse gas emissions in Rice cultivation : Principle, Measurement, and Calculation

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Greenhouse gas emissions in Rice cultivation : Principle, Measurement, and Calculation

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2022-11-24 11:12:15

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2022-11-15 13:29:51

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ชมการสาธิตการใช้ประโยชน์จากศูนย์ข้อมูลสถานีค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CROS Data Center: NCDC) และเทคโนโลยีการกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียมนำทาง (GNSS)

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ชมการสาธิตการใช้ประโยชน์จากศูนย์ข้อมูลสถานีค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CROS Data Center: NCDC) และเทคโนโลยีการกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียมนำทาง (GNSS)

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2022-11-11 11:17:14

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 คณะนักธุรกิจจากหอการค้า จังหวัด Casanare ประเทศโคลอมเบีย เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

คณะนักธุรกิจจากหอการค้า จังหวัด Casanare ประเทศโคลอมเบีย เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2022-11-08 10:24:06

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2565 ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ ปี 2566

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ ปี 2566

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2022-10-31 13:58:59

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2022-10-25 09:49:06

อ่านต่อ...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง