ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมหน่วยบริการชาวนา ภายใต้โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาดศัตรูข้าว ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมหน่วยบริการชาวนา ภายใต้โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาดศัตรูข้าว ประจำปีงบประมาณ 2565

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2022-09-23 14:15:21

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 20 กันยายน 2565 ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเกษตรอัจฉริยะ ความหมาย ความสำเร็จ และทิศทาง”

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเกษตรอัจฉริยะ ความหมาย ความสำเร็จ และทิศทาง”

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2022-09-22 10:00:04

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 2 กันยายน 2565 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการข้อเสนอโครงการด้านการเกษตรของสถาบันการศึกษา

นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการข้อเสนอโครงการด้านการเกษตรของสถาบันการศึกษา

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2022-09-05 10:37:04

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8/2565

นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8/2565

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2022-09-02 10:40:10

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมให้บริการประชาชน โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดลำพันบอง ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมให้บริการประชาชน โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดลำพันบอง ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2022-08-31 13:29:56

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2022-08-31 13:27:20

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2022-08-18 10:02:01

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมบรรยายพิเศษ Show case Agricultural Technology งานประชุมวิชาการ “Innovation and Technology Danchang Agriculture Fair”

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมบรรยายพิเศษ Show case Agricultural Technology งานประชุมวิชาการ “Innovation and Technology Danchang Agriculture Fair”

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2022-08-18 09:57:50

อ่านต่อ...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง