ข่าวกิจกรรม


วันที่ 27 มกราคม 2566 ร่วมจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ภายใต้ธีมงาน “นวัตกรรมเกษตรอีสาน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ร่วมจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ภายใต้ธีมงาน “นวัตกรรมเกษตรอีสาน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2023-01-27 14:17:54

อ่านต่อ...

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 ร่วมกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านโกรกยาว จังหวัดกาญจนบุรี

ร่วมกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านโกรกยาว จังหวัดกาญจนบุรี

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2023-01-25 14:07:08

อ่านต่อ...

วันที่ 23 มกราคม 2566 ต้อนรับคุณ Kyoko Kimura จาก บริษัท Nippon Koei มาสำรวจแบบสอบถามในหัวข้อ Survey on GHG Reduction and Absorption Technology in The Agriculture Section

ต้อนรับคุณ Kyoko Kimura จาก บริษัท Nippon Koei มาสำรวจแบบสอบถามในหัวข้อ Survey on GHG Reduction and Absorption Technology in The Agriculture Section

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2023-01-24 14:19:42

อ่านต่อ...

วันที่ 20 มกราคม 2566 ร่วมให้การตอนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566

ร่วมให้การตอนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2023-01-24 14:16:13

อ่านต่อ...

วันที่ 18 มกราคม 2566 จัดประชุมภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด อาคารสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

จัดประชุมภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด อาคารสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2023-01-23 13:10:48

อ่านต่อ...

วันที่ 17 มกราคม 2566 จัดประชุมภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ณ อาคารขวัญข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

จัดประชุมภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ณ อาคารขวัญข้าว สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2023-01-23 13:08:48

อ่านต่อ...

วันที่ 17 มกราคม 2566 งานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

งานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2023-01-19 07:41:58

อ่านต่อ...

วันที่ 12 มกราคม 2566 งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี

งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2023-01-16 14:44:46

อ่านต่อ...

วันที่ 11 มกราคม 2566 ลงสำรวจพื้นที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ลงสำรวจพื้นที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2023-01-16 14:42:53

อ่านต่อ...

วันที่ 10 มกราคม 2566 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป

วันที่ 10 มกราคม 2566 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2023-01-10 14:03:09

อ่านต่อ...

วันที่ 5 มกราคม 2566 เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2023-01-06 14:03:11

อ่านต่อ...

วันที่ 5 มกราคม 2566 สถาบันวิทยาศาสตรค์ข้าวแห่งชาต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร-ขอพรปีใหม่เสริมสร้างสิริมงคล ตลอดปี 2566

สถาบันวิทยาศาสตรค์ข้าวแห่งชาต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร-ขอพรปีใหม่เสริมสร้างสิริมงคล ตลอดปี 2566

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2023-01-06 13:55:41

อ่านต่อ...