ข่าวกิจกรรม


วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมหน่วยบริการชาวนา ภายใต้โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาดศัตรูข้าว ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมหน่วยบริการชาวนา ภายใต้โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาดศัตรูข้าว ประจำปีงบประมาณ 2565

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2022-09-23 14:15:21

อ่านต่อ...

วันที่ 20 กันยายน 2565 ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเกษตรอัจฉริยะ ความหมาย ความสำเร็จ และทิศทาง”

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเกษตรอัจฉริยะ ความหมาย ความสำเร็จ และทิศทาง”

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2022-09-22 10:00:04

อ่านต่อ...

วันที่ 2 กันยายน 2565 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการข้อเสนอโครงการด้านการเกษตรของสถาบันการศึกษา

นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการข้อเสนอโครงการด้านการเกษตรของสถาบันการศึกษา

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2022-09-05 10:37:04

อ่านต่อ...

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8/2565

นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8/2565

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2022-09-02 10:40:10

อ่านต่อ...

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมให้บริการประชาชน โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดลำพันบอง ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมให้บริการประชาชน โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดลำพันบอง ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2022-08-31 13:29:56

อ่านต่อ...

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2022-08-31 13:27:20

อ่านต่อ...

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2022-08-18 10:02:01

อ่านต่อ...

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมบรรยายพิเศษ Show case Agricultural Technology งานประชุมวิชาการ “Innovation and Technology Danchang Agriculture Fair”

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมบรรยายพิเศษ Show case Agricultural Technology งานประชุมวิชาการ “Innovation and Technology Danchang Agriculture Fair”

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2022-08-18 09:57:50

อ่านต่อ...

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และเกษตรกรกลุ่มบ้านสวนแตง ร่วมจัดกิจกรรมปลูกข้าวโครงการ 90 ไร่ 90 พรรษา มหามงคล

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และเกษตรกรกลุ่มบ้านสวนแตง ร่วมจัดกิจกรรมปลูกข้าวโครงการ 90 ไร่ 90 พรรษา มหามงคล

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2022-08-15 13:06:42

อ่านต่อ...

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ณ ลานอเนกประสงค์เรือนไทยโพธสุธน อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ณ ลานอเนกประสงค์เรือนไทยโพธสุธน อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2022-08-02 08:17:31

อ่านต่อ...

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดป่าพระเจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดป่าพระเจ้า จังหวัดสุพรรณบุรี

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2022-08-02 08:11:58

อ่านต่อ...

วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2565 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ International Workshop on Harmonizing Rice Standards in the Lancang – Mekong Region

นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ International Workshop on Harmonizing Rice Standards in the Lancang – Mekong Region

โดย : สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ วันที่ 2022-07-22 10:28:22

อ่านต่อ...