การรับรองพันธ์ุข้าว


พันธุ์ข้าว กข43

กข43

  • โดย สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ   2021-07-13 10:44:38    106     21 

พันธุ์ข้าว สุพรรณบุรี 3

สุพรรณบุรี 3

  • โดย สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ   2021-07-13 10:43:37    71     6 

พันธ์ุข้าว ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี

ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี

  • โดย สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ   2021-07-13 10:42:33    85     6 

พันธุ์ข้าว สุพรรณบุรี 2

สุพรรณบุรี 2

  • โดย สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ   2021-07-13 10:41:33    68     1 

พันธุ์ข้าว สุพรรณบุรี 1

สุพรรณบุรี 1

  • โดย สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ   2021-07-13 10:40:42    64     2 

พันธุ์ข้าว สุพรรณบุรี 90

สุพรรณบุรี 90

  • โดย สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ   2021-07-13 10:39:45    71     2 

พันธุ์ข้าว สุพรรณบุรี 60

สุพรรณบุรี 60

  • โดย สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ   2021-07-13 10:38:24    76     2 

พันธ์ุข้าว กข23

กข23

  • โดย สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ   2021-07-13 10:36:19    70     2 

พันธ์ุข้าว กข21

กข21

  • โดย สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ   2021-07-13 10:34:36    63     1 

พันธุ์ข้าว กข7

กข7

  • โดย สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ   2021-07-13 10:31:45    73     2