แปลงใหญ่ข้าว


ใบสมัครแปลงใหญ่

ใบสมัครแปลงใหญ่

  • โดย สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ   2021-06-24 14:51:44    77     1 

คำขอ

การรับรองระบบการผลิตข้้าว GAP แบบเดี่ยว

  • โดย สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ   2021-06-24 14:50:15    83     2 

แบบคำขอ

การรับรองระบบการผลิตข้้าว GAP แบบกลุ่ม

  • โดย สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ   2021-06-24 14:48:46    84     2 

คู่มือแปลงใหญ่

คู่มือการดำเนินงานแปลงใหญ่ปี 2564

  • โดย สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ   2021-06-24 14:46:14    92     9