Display # 
Title Author Hits
วันที่ 18 กันยายน 2562 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการเกษตร Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 186
วันที่ 11 กันยายน 2562 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 157
วันที่ 4 กันยายน 2562 ประกาศบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 610
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 277