วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 รายการ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 รายการ

1. เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)

2. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์