วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8 รายการ

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8 รายการ

1. ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดรถเกี่ยวนวด และเก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก ฤดูนาปรัง 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6. ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแปลงศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7. ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแปลงศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8. ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ-639 สพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง