Display # 
Title Author Hits
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 เรื่อง Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 9
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จำนวน 2 เรื่อง Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 30
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 45
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 เรื่อง Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 65
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมรการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 2) Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 57
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว จำนวน 2 เรื่อง Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 69
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว จำนวน 2 เรื่อง Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 57
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคา จำนวน 3 เรื่อง Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 73
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 เรื่อง Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 64
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 รายการ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 73