Display # 
Title Author Hits
วันที่ 8 มีนาคม 2564 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 19
วันที่ 5 มีนาคม 2564 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พัฒนาระบบซีวสารสนเทศสำหรับพัฒนาชุดเครื่องหมายดีเอ็นเอในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 21
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พัฒนาระบบชีวสารสนเทศสำหรับพัฒนาชุดเครื่องหมายดีเอ็นเอในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 17
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 21
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 23
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พัฒนาระบบชีวสารสนเทศสำหรับพัฒนาชุดเครื่องหมายดีเอ็นเอในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 24
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 21
วันที่ 22 มกราคม 2564 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับ UAV สำรวจ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 22
วันที่ 20 มกราคม 2564 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 66
วันที่ 13 มกราคม 2564 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับ UAV สำรวจ ติดตั้งกล้องมัลติสเปกตรัม Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 28