Display # 
Title Author Hits
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งปลูกสร้างชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 2
วันที่ 4 กันยายน 2562 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2561 Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 151
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 รายการ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 31
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถแทรเตอร์ตีดิน (ตีนตะขาบ) ขนาด 215 แรงม้า Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 36
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ประกาศกรมการข้าว Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 52
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถแทรกเตอร์ตีดิน (ตีนตะขาบ) ขนาด 215 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดคราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 61
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 58
วันที่ 30 เมษายน 2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 1. ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีดิน (ตีนตะขาบ) ขนาด 215 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 87
วันที่ 10 เมษายน 2562 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา และซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 9 รายการ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 94
วันที่ 9 มกราคม 2562 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 11 รายการ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 68