Display # 
Title Author Hits
วันที่ 20 มกราคม 2564 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 23
วันที่ 13 มกราคม 2564 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับ UAV สำรวจ ติดตั้งกล้องมัลติสเปกตรัม Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 5
วันที่ 8 มกราคม 2564 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 9
วันที่ 7 มกราคม 2564 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับ UAV สำรวจ ติดตั้งกล้องมัลติสเปกตรัม Multispectrum Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 14
วันที 25 ธันวาคม 2563 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 29
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 16
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อประกวดราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 32
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 เรื่อง Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 47
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จำนวน 2 เรื่อง Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 59
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ประกาศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 66