Subcategories

Display # 
Title Author Hits
วันที่ 19 มกราคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการระบาดของโรคไหม้ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 35
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ประกาศ กรมการข้าว เตือนภัยการระบาดของหนองกระทู้กล้าและหนอนกระทู้ลายจุดข้าวโพดในนาข้าว Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 168
วันที่ 14 มกราคม 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เตือนภัย เฝ้าระวัง หนอนกระทู้ ฟออาร์มมี่ (fall armyworm) Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 291
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เอกสารแนบ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 185
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสี้น้ำตาลในนาข้า Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 192
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ข่าวสารเตือนภัยศัตรูข้าว ประจำเดือนมิถุนายน 2561 Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 274
เตือนภัยการระบาดของแมลงบั่ว Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 377