วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการประชุมเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

a64 33

วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  จัดการประชุมเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

page64 33

วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2564 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน จัดการประชุมเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ นาแปลงใหญ่ตำบลปากน้ำ นาแปลงใหญ่ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และนาแปลงใหญ่บ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้แทนจากหน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี เข้าร่วมงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องพันธุ์ข้าวและทบทวนโครงการยกระดับด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีเกษตรกรเข้าร่วมประชุมที่ละ  30 คน