วันที่ 11 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงาน จัดประชุมทบทวนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

a64 16

วันที่ 11  มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงาน จัดประชุมทบทวนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด  นาแปลงใหญ่ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

page64 16

วันที่ 11  มีนาคม 2564 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงาน จัดประชุมทบทวนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด  โดยมีเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอหนองสาหร่ายเข้าร่วมการประชุม ณ นาแปลงใหญ่ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี