วันที่ 2 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านยางขาคีม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

a64 4

วันที่ 2 มีนาคม 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านยางขาคีม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  

page64 4

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวปรมาภรณ์ เนตรสว่าง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านยางขาคีม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติให้ความรู้เรื่อง เมล็ดพันธุ์ข้าว และแมลงศัตรูในนาข้าว มีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 30 คน