วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโป่งแดง ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

a64 1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโป่งแดง ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

page64 1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นายกิติพงษ์ จันหอม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโป่งแดง ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  และมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) เข้าร่วมงาน มีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 30 คน