วันที่ 6 ธันวาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ "ปลูก แปร เปลี่ยน” ในงาน“ข้าวแดนสยาม” ณ ลานเมือง 1 ชั้น G เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญกรุง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

a63 104

วันที่ 6 ธันวาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ "ปลูก แปร เปลี่ยนในงานข้าวแดนสยาม”  ณ ลานเมือง 1 ชั้น G เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญกรุง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

page63 104

วันที่ 6 ธันวาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ "ปลูก แปร เปลี่ยนในงานข้าวแดนสยาม”   เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน Organic Thailand  ส่งเสริมการผลิตข้าวที่ได้คุณภาพและปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค และส่งเสริมการบริโภคข้าวไทย ณ ลานเมือง 1 ชั้น G เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญกรุง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ