วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เข้าร่วมงานโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดคอกวัว หมู่ 3 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

a63 102

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดคอกวัว หมู่ 3 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

page63 102 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมอบหมายให้ นางรัตติกาล อินทมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดคอกวัว หมู่ 3 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี  ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชน เข้าร่วมโครงการ และการออกหน่วยให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน ซึ่งสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติจัดบูธให้ความรู้และแสดงตัวอย่างจริงในเรื่องแมลงศัตรูข้าว แมลงศัตรูธรรมชาติ พันธุ์ข้าว พร้อมกับแจกเอกสาร โดยในครั้งนี้ประชาชนให้ความสนใจเข้าชมและขอความรู้เรื่องการแยกความแตกต่างระหว่างแมลงศัตรูข้าวและแมลงศัตรูธรรมชาติ