วันที่ 10 พฤศิจกายน 2563 คณะกรรมการตรวจนาพันธุ์ กลุ่มศูนย์วิจัยข้าว ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ฤดูนาปี 2563 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

a63 99

 วันที่ 10 พฤศิจกายน 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุมและให้การตอนรับคณะกรรมการตรวจนาพันธุ์ กลุ่มศูนย์วิจัยข้าว ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ฤดูนาปี 2563

page63 99

 วันที่ 10 พฤศิจกายน 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุมและให้การตอนรับคณะกรรมการตรวจนาพันธุ์ กลุ่มศูนย์วิจัยข้าว ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ฤดูนาปี 2563 มีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ และลงพื้นที่แปลงนาพันธุ์ข้าวของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ