วันที่ 28 ตุลาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์การวิจัย พัฒนาพันธุ์ข้าวไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก

a63 95

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  และนายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์การวิจัย พัฒนาพันธุ์ข้าวไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก 

page63 95

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  และนายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์การวิจัย พัฒนาพันธุ์ข้าวไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก  ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภากรุงเทพฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรชาวนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวรวมถึงเทคโนโลยีการผลิตข้าว