วันที่ 22 ตุลาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการข้าว ประจำปี 2563 ณ วัดโพธาราม พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

a63 94

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการข้าว ประจำปี 2563 ณ วัดโพธาราม  พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

page63 94

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการข้าว ประจำปี 2563 ณ วัดโพธาราม  พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์โดยมี นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีพระธรรมมังคลาจารย์และเจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง รับมอบผ้าพระกฐินพระราชทานในโอกาสเดียวกันนี้ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดี​กรมการ​ข้าว ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากกรมการข้าว พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง