วันที่ 20 สิงหาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่4 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านโป่งไหม ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

a63 88

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่4 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านโป่งไหม ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

 page63 88

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะทำงาน เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่4 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านโป่งไหม ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน มี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชน เข้าร่วมโครงการและการออกหน่วยให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน ซึ่งสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติจัดบูธให้ความรู้  เรื่อง พันธุ์ข้าวและแมลงศัตรูข้าว พร้อมทั้งแจกเอกสารพันธุ์ข้าวต่างๆ และไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก โดยในครั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 500 คน