วันที่18 สิงหาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการห้วยเขย่ง ณ โรงแรม ริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

a63 87

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการห้วยเขย่ง ณ โรงแรม ริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

page63 87

วันที่18 สิงหาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการห้วยเขย่ง ณ โรงแรม ริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจิระเกียตริ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุม เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการและหน่วยงานร่วมบูรณาการได้รับทราบผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่งกับหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมปฏิบัติงาน