วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมเสวนา เรื่อง มุมมองของภาคีในการพัฒนาชาวนา

a63 64

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมเสวนา เรื่อง มุมมองของภาคีในการพัฒนาชาวนาณ โรงแรมวาสิฎฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี 

page63 64

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมเสวนา เรื่อง มุมมองของภาคีในการพัฒนาชาวนา โครงการ BRIA และโครงการ Thai Rice NAMA ในการฝึกอบรมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพชาวนาในการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรมวาสิฎฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIX) นักวิชาการการส่งเสริมการเกษตร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม