วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายใต้กิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม 2563 ณ วัดสว่าง

a63 80

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ   เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายใต้กิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม 2563 ณ วัดสว่างอารมณ์  ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

page63 80

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  พร้อมด้วยนางรัตติกาล อินทมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายใต้กิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม 2563 ณ วัดสว่างอารมณ์  ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายนิมิตร วันไชยชนะวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมโครงการ และการออกหน่วยให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนที่มีปัญหาด้านการเกษตร ซึ่งสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติจัดบูธให้ความรู้และแสดงตัวอย่างจริงในเรื่องแมลงศัตรูข้าว แมลงศัตรูธรรมชาติ และพันธุ์ข้าวต่างๆ พร้อมกับแจกเอกสาร