วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ณ วัดหนองกระทุ่ม หมู่ 1 ตำบลห

a63 79

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563  นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ    เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ณ วัดหนองกระทุ่ม หมู่ 1 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

page63 79

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563  นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  พร้อมด้วย นางรัตติกาล อินทมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะทำงาน  เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ณ วัดหนองกระทุ่ม หมู่ 1 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นาย นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชน เข้าร่วมโครงการและการออกหน่วยให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนที่มีปัญหาด้านการเกษตร ซึ่งสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติจัดบูธให้ความรู้และแสดงตัวอย่างจริงในเรื่องระบบการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง แมลงศัตรูข้าว แมลงศัตรูธรรมชาติ และพันธุ์ข้าวต่างๆ พร้อมกับแจกเอกสาร โดยในครั้งนี้ประธานในพิธีและประชาชนให้ความสนใจเข้าชมและข้อความรู้เรื่องการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง และการแยกความแตกต่างระหว่างแมลงศัตรูข้าวและแมลงศัตรูธรรมชาติเป็นจำนวนมาก