วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นำคณะนักศึกษางาน จำนวน 9 คน ทัศนศึกษาดูงานการพัฒนาด้านข้าวภาคเอกชน ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาชาวนาไทย (นาเฮียใช้)

a63 78

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นำคณะนักศึกษางาน จำนวน 9 คน ทัศนศึกษาดูงานการพัฒนาด้านข้าวภาคเอกชน ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาชาวนาไทย (นาเฮียใช้) 

page63 78

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นางขัญตา เข่งวา พนักงานพิมพ์ ส.4 นำคณะนักศึกษางาน จำนวน 9 คน ทัศนศึกษาดูงานการพัฒนาด้านข้าวภาคเอกชน ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาชาวนาไทย (นาเฮียใช้) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนประสบการณ์ทางด้านการผลิตข้าว และวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี