วันที่ 23 กรกฎาคม 2563สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย การบริหารจัดการน้ำในนาข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว

a63 77

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย การบริหารจัดการน้ำในนาข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว 

page63 77

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้  นางรัตติกาล อินทมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย การบริหารจัดการน้ำในนาข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว การบริหารจัดการแมลงศัตรูข้าว การผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ ดินและปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนการผลิต ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ณ อาคารอเนกประสงค์บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี