วันที่ 16–17 กรกฎาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมงาน "การประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2563" และนิทรรศการ พันธุ์ข้าว กข43 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

a63 74

วันที่ 1617 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วมงาน "การประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2563"  และนิทรรศการ พันธุ์ข้าว กข43 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 

page63 74

วันที่ 1617 กรกฎาคม 2563  นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวรัตน์ชนก จันทร์ขาว  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมงาน "การประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2563"  และนิทรรศการ พันธุ์ข้าว กข43 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในส่วนของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มีนางสาวบังอร ธรรมสามิสรณ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  ได้ร่วมส่งข้าว พันธุ์ข้าวหอมสุพรรณบุรี และพันธุ์ข้าวกข43   เข้าประกวด โดยได้รับหนังสือประกาศเกียรติคุณผ่านเข้ารอบการประกวดข้าวประเภทข้าวหอมไทย และประเภทข้าวขาวพื้นนุ่ม