วันที่ 10 มิถุนายน 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ณ หอประชุม สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี

a63 72

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ณ หอประชุม สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี

page63 72

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 โดยมี นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานตรวจบัญชีและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบพื้นที่นาแปลงใหญ่จังหวัดกาญจนบุรี และประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 ราย  เพื่อวางแผนกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มนาแปลงใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกัน ณ หอประชุม สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี