วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว มาเป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ แผนการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

a63 70

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว มาเป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ แผนการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

page63 70

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ให้การต้อนรับ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว มาเป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ แผนการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุมครั้งนี้เพื่อให้ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และหัวหน้าโครงการ รายงานความก้าวหน้าโครงการที่รับผิดชอบ แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ