วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว จัดประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ปี 2563 ภายในรูปแบบศูนย์ข้าวชุมชน

a63 65

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว จัดประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ปี 2563 ภายในรูปแบบศูนย์ข้าวชุมชน  ณ ศูนย์อนุรักษ์ควายไทย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

page63 65

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวและนายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จัดประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ปี 2563 ภายในรูปแบบศูนย์ข้าวชุมชนโดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมหารือ ถึงแนวทางในการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าว ปี2563 การประชุมครั้งนี้เป็นการทำความเข้าใจกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพของกรมการข้าว ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด และเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของกรมการข้าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งมี นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนคสวรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี และผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี  หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เอกชนผู้สนใจ เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประมาณ 150 คน พร้อมทั้งได้มีการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้ปลูกในโครงการฯ การประชุมในครั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมโควิด-19  ณ ศูนย์อนุรักษ์ควายไทย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี