วันที่ 28เมษายน 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ดำเนินการจัดส่งและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ให้แก่เกษตรกรในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว

a63 64

วันที่ 28เมษายน 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ดำเนินการจัดส่งและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานีให้แก่เกษตรกรในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว 

page63 64

วันที่ 28เมษายน 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ดำเนินการจัดส่งและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1ให้แก่เกษตรกรในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย และสำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทั้งสองอำเภอร่วมดำเนินการ เพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ประสบปัญหาฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัยสำหรับนำไปใช้เพาะปลูกข้าวในปี 2563/4