วันที่ 27 เมษายน 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ประชุมติดตามงานนโยบายสำคัญ ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

a63 63

วันที่ 27 เมษายน 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ประชุมติดตามงานนโยบายสำคัญ ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

page63 63

วันที่ 27 เมษายน 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวปรมาภรณ์ เนตรสว่าง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมติดตามงานนโยบายสำคัญ ครั้งที่4/2563 โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต2 (สุพรรณบุรี) ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้แทนเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  เพื่อรายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางในการขับเคลื่อนงานต่อไปณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี