วันที่ 21 เมษายน 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ดำเนินการจัดส่งและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวมะลิ105 ให้แก่เกษตรกรในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว

a63 60

วันที่ 21 เมษายน 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ดำเนินการจัดส่งและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวมะลิ105  ให้แก่เกษตรกรในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว 

page63 60

วันที่ 21 เมษายน 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ดำเนินการจัดส่งและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวมะลิ105  ให้แก่เกษตรกรในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว จำนวน 11 ราย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมดำเนินการด้วย เพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ประสบปัญหาฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัยสำหรับนำไปใช้เพาะปลูกข้าวในปี 2563/64 ณ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี