วันที่ 14 เมษายน 2563 นายปัญญา ร่วมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ สรงน้ำพระพุทธรูป สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ประจำปี 2563

a63 58

วันที่ 14 เมษายน 2563 นายปัญญา ร่วมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ สรงน้ำพระพุทธรูป สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ประจำปี 2563 

page63 58

วันที่ 14 เมษายน 2563 นายปัญญา ร่วมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ และเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ