วันที่ 1 เมษายน 2563 นายปัญญา ร่วมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดกิจกรรมสอนทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covie-19)

a63 56

วันที่ 1 เมษายน 2563 นายปัญญา ร่วมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดกิจกรรมสอนทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covie-19)

page63 56

วันที่ 1 เมษายน 2563 นายปัญญา ร่วมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดกิจกรรมสอนทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covie-19) โดยมี นางสาวรัตน์ชนก จันทร์ขาว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรสอนการทำหน้ากากอนามัย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ พนักงาน ของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ