วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมประชุมตรวจติดตามการขอใช้ที่ดินในการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี และลงพื้นที่

a63 55

วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมประชุมตรวจติดตามการขอใช้ที่ดินในการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี และลงพื้นที่ 

page63 55

วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามการขอใช้ที่ดินในการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี และลงพื้นที่ โดยมี นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน ซึ่งมี นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ