วันที่ 19 มีนาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่2 ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปลังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

a63 48

วันที่ 19 มีนาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่2 ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปลังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

page63 48

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะทำงาน เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่2 ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปลังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน มี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชน เข้าร่วมโครงการและการออกหน่วยให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน ซึ่งสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติจัดบูธให้ความรู้ เรื่อง พันธุ์ข้าวและแมลงศัตรูข้าว พร้อมทั้งแจกเอกสารพันธุ์ข้าวต่างๆ และไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก โดยในครั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 352 คน