วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ประชุมแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีภายใต้รูปแบบศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

a63 46

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ประชุมแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีภายใต้รูปแบบศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

page63 46

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  นายปรัชญา แตรสังข์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวปรมาภรณ์ เนตรสว่าง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีภายใต้รูปแบบศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท และศูนย์วิจัยข้าวนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานของกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนที่สนใจผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ