วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ทำกิจกรรม Big Cleaning Day

a63 19

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  ทำกิจกรรม Big Cleaning Day

page63 19

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และคนงาน ได้ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดและจัดเก็บสิ่งของต่างๆ ณ บริเวณรั้วด้านหน้า  ถนน อาคารปฏิบัติงาน โรงปฏิบัติการต่างๆ เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ของสถานที่ปฏิบัติงาน